Vila advokáta Neumayera měla reprezentativní společenské i soukromé prostory

Nábytkové solitéry v interiéru vily byly navržené architektem Bohumilem Turečkem. Vynikaly elegancí i tvarovou rozmanitostí. Solitéry byly v interiérech promyšleně kombinovány se sériově vyráběnými kusy.

Třípodlažní stavba s plasticky vyznačenými kvádry na fasádě v suterénu pod úrovní vozovky a přízemím přístupným odtud po mostě s barevnou skladbou dlaždic měla podle architekta Turečka zčásti splynout se souběžně řešenou parkovou úpravou přilehlého pozemku s využitím svahů zahrady.

Fasádě stavby dominuje režné zdivo

Útvary vystupující z obdélného objektu jsou dekorovány režným zdivem. Strana stavby otočená do zahrady je členěna několika balkóny a terasami a je zakončena střechou krytou eternitovými taškami, která jakoby se ponořovala do nitra domu.

Majitel vily advokát Rajmund Neumayer patřil k politicky a společensky angažovaným kyjovským osobnostem. Byl členem Československé strany lidové a obecní rady.

Neumayer pocházel ze sklářské rodiny a byl v roce 1938 jmenován ředitelem podniku První české sklárny, akciové společnosti Kyjov. Sklářské provozy úspěšně vedl k hospodářskému rozvoji přes tragické období protektorátu, které pro něj bylo často spojené s osobním rizikem.

Rekonstrukce vily zřejmě nenávratně nahradila některé prvotní prvky a změnila původní proporce domu, včetně efektního vstupního „mostu“. Vilu navíc hodně změnila nová nadstavba.

Zdroj

Operation Cost Solution s.r.o., Bašty 413/2, Brno     IČ 28311949       M +420 720 705 995       info@ocsolution.cz         © VilaBrno