Rodinný dům Vila Brno je navržen tak, aby co nejlépe respektoval orientaci k světovým stranám a terénní uspořádání stavebního pozemku.
Velké prosklené plochy obytných místností jsou orientovány na jih a západ, zatímco okno z ložnice je orientováno na východ.
Dům je formován jednoduchým vykrojením hranolových hmot garáže a dětských pokojů a tím vznikají velké terasy v druhém nadzemním podlaží. Vstupní podlaží je na severní části zapuštěno do země, zatímco vstup je navržen 50 cm nad úroveň stávajícího terénu. Předsazená hmota dvojgaráže je osazena o 50 cm níže.


celková plocha pozemku: 1 096 m2
zastavěná plocha: 216 m2
obestavěný prostor: 1230 m3
zpevněná plocha příjezdu: 197 m2
bytová jednotka: 6 + kk
počet parkovacích stání: 2 na zpevněném stání + 2 garáž

Svislé konstrukce jsou navrženy jako zděné, tvořené keramickými tvarovkami Porotherm Profi 30 – P15 spojovanými lepidlem. Stěny suterénu, více namáhané stěny v prvním podlaží, dvouramenné schodiště a stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické z betonu C 25/30 S3 od Českomoravského betonu.

Operation Cost Solution s.r.o., Bašty 413/2, Brno     IČ 28311949       M +420 720 705 995       info@ocsolution.cz         © VilaBrno